Shelley, Louise. Korruptsiia i Organizovannaia Prestupnost(in Korruptsiia politicheskie, ekonomicheskie, organizostaionnye I pravovyeproblemy, V. Luneev (ed.), Moscow: Iurist, 2001).