Shelley, Louise. Rossia i korruptsiia: Kto kogo (Chistye Ruki, No. 5, 2002) 21-3.